تابلو نقاشی منظره روستایی دزیان (شاهرود)

تابلو نقاشی منظره روستایی دزیان (شاهرود)

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: منظره روستایی دزیان (شاهرود)

نام هنرمند: مجتبی حجازی

تکنیک: رنگ روغن روی بوم

ابعاد اثر: 50×70

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت