تابلو نقاشی برآمدن

تابلو نقاشی برآمدن

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: بَر آمدن

نام هنرمند: مجتبی حجازی

تکنیک: رنگ روغن روی بوم

ابعاد اثر: 150×100

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت