تابلو نقاشی مرتع سبز و کوهستان

تابلو نقاشی مرتع سبز و کوهستان

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: مرتع سبز و کوهستان

نام هنرمند: عبدالله محمودی

نام مجموعه: نگاه من – طبیعت نیشابور

تکنیک: رنگ روغن روی پارچه بوم

سبک: امپرسیونیسم

ابعاد اثر: 60×40

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت