تابلو نقاشی ابر رنگی

تابلو نقاشی ابر رنگی

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: ابر رنگی

نام هنرمند: زهرا شمشیری

تکنیک: اکریلیک

سبک: آبستره

ابعاد اثر: 47×30

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت