تابلو نقاشی امید

تابلو نقاشی امید

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: امید

نام هنرمند: لاله علی عابدی

تکنیک: میکس مدیا

سبک: آبستره

ابعاد اثر: 100×70

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت