تابلو نقاشی جنگ همیشگی

تابلو نقاشی جنگ همیشگی

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: جنگ همیشگی

نام هنرمند: مریم معینی نسب

تکنیک: دیجیتال پینتینگ

سبک: اکسپرسیونیسم

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت