تابلو نقاشی فریاد جنگل

تابلو نقاشی فریاد جنگل

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: فریاد جنگل

نام هنرمند: رامونا ایزدى یار

تکنیک: ایجاد بافت با مواد طبیعى وخانگى

سبک: مدرن – آبستره

ابعاد اثر: 40×60

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت