تابلو عکس بنای قدیمی مخروبه – شماره 5

تابلو عکس بنای قدیمی مخروبه – شماره 5

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: بنای قدیمی مخروبه – شماره 5

نام هنرمند: اکبر کشاورز شیرازی

تکنیک: عکاسی

سبک: عکاسی معماری و بناهای ساختمانی

قیمت: غیر قابل فروش

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت