تابلو عکس انعکاس نگاه

تابلو عکس انعکاس نگاه

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: انعکاس نگاه

نام هنرمند: احمد بیاتی

تکنیک: عکاسی

سبک: عکاسی معماری و بناهای ساختمانی

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت