# تابلوهای طراحی سیاه قلم | Drawing Artworks

آرشیو طراحی مداد، ذغال و… در گالری لیلیت