# تابلوهای طراحی پرتره زنان در صفات بد | Drawing of Portrait of women in bad traits

پرتره زنان در صفات بد – Portrait of women in bad traits

آیا تابحال به چهره واقعی انسان ها توجه کرده اید؟ کسانی که صفات بد دارند را چگونه می‌بینید؟ در این میان چه تعدادی از آن افراد زن هستند و پشت چهره‌ای زیبا صفات بد خود را پنهان می‌کنند؟
این طراحی ها توسط هنرمند به همین انگیزه ترسیم شده اند.

دکمه بازگشت به بالا
fa Lang