# تابلوهای نقاشی کلاسیک | Classic paintings Artworks

آرشیو نقاشی های کلاسیک در گالری لیلیت

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، عیسی مسیح منجی جهان

کد اثر: ۱۱۰۱۱

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، کنسرت کوچک

کد اثر: 130012

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، زن و ترازوی کوچک در دست

کد اثر: 130013

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، مستخدم نامه رسان

کد اثر: 130011

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، نامه عاشقانه تازه به دست رسیده

کد اثر: 130010

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، ستاره شناس

کد اثر: 13009

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، دختر شیردوش

کد اثر: 13008

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، سرباز روس و دختر خندان

کد اثر: 13007

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، تدریس موسیقی

کد اثر: 13006

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، شالکین و مدل در کارگاه نقاشی

کد اثر: 13005

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، دختری درحال خواندن نامه جلوی پنجره

کد اثر: 13004

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، دختری با گوشواره مروارید

کد اثر: 13003

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، تمثیلی از ایمان کاتولیک

کد اثر: 13002

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، دختر جوان و استاد موسیقی درحال آموزش نُت ها

کد اثر: 13001

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، خانم ها و جمع آوری گلهای رز

کد اثر: 129030

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، دیوژن گوشه نشین و داستان معروف انسانم آرزوست

کد اثر: 129029

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، بانو اوفلیا نشسته روی درختی کنار برکه

کد اثر: 129028

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، دختران زیبا و پیدا کردن سر اورفئوس در برکه

کد اثر: 129027

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، بانو لامیا و سرباز

کد اثر: 129026

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، معشوقه ای در یک خیابان قاهره

کد اثر: 129025

ادامه »
دکمه بازگشت به بالا