# تابلوهای نقاشی قهرمانان بد گانگستر مافیایی | Traditional paintings of Bad Heroes Mafia Gangster

همواره قهرمانان بد نیز طرفدارانی داشته اند، تا جایی که بعضی از آنها به دلیل تاثیر گذاری بالای آن شخصیت و بازی خوب هنرپیشه، حتی از شخصیت های مثبت نیز محبوبیت بیشتری کسب کرده اند.

در این بخش تابلو های نقاشی شخصیت های بد گاگستر فیلم ها و داستانهای مافیایی برای علاقه مندان قرار گرفته است.

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، پرتره دون کورلئونه

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، دون کورلئونه پدرخوانده

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، مهمانی قهرمانان بد گانگستر مافیایی – شماره پنجم

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، پدر خوانده و فرزند خلف

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، پاک باخته – تونی مونتانا (صورت زخمی)

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، مهمانی قهرمانان بد گانگستر مافیایی – شماره چهارم

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، مهمانی قهرمانان بد گانگستر مافیایی – شماره سوم

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، مهمانی قهرمانان بد گانگستر مافیایی – شماره دوم

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، مهمانی قهرمانان بد گانگستر مافیایی – شماره اول

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، تونی مونتانا – صورت زخمی

ادامه »
دکمه بازگشت به بالا