جف

هیچ کس حتی خود او از جذابیت و توانایی هایش آگاهی نداشت تا اینکه یک زن، نگرش “جف” را به زندگی عوض و زندگی او را دگرگون می کند …

منبع:/بست‌شو

📽 شما را به تماشا دعوت می‌کنیم، همراه گالری لیلیت باشید.

000pix
000pix