من خیلی شنیدم

برنده‌ی چندین جایزه از جشنواره های فیلم کوتاه (هشدار: این فیلم در ژانر وحشت می باشد و تماشای آن برای همه‌ی گروه های سنی و افرادی که دارای ناراحتی قلبی هسنتد، توصیه نمیشود)

منبع:/بست‌شو

📽 شما را به تماشا دعوت می‌کنیم، همراه گالری لیلیت باشید.

000pix
000pix