کفش های من

این فیلم در 3 دقیقه زندگیتان را متحول می‌کند؛ کفش های من بهترین فیلم کوتاه سال 2012 و نامزد جوایز معتبر زیادی شد و نکته جالب این است که کارگردان این فیلم نیما رئوفی از ایران است. شاید این بزرگترین پیام این فیلم باشد: (هیچگاه باطن زندگی خود را با ظاهر زندگی دیگران مقایسه نکنید … )

منبع:/بست‌شو

📽 شما را به تماشا دعوت می‌کنیم، همراه گالری لیلیت باشید.

000pix
000pix