شاید وقتی دیگر

فیلم کوتاه یک دقیقه ای “شاید زمان دیگری” داستانی قدرتمند درباره عشق و جنگ است؛ مارک و جولیا فقط یکدیگر را پیدا کردند، اما آنها باید خداحافظی کنند.

منبع:/بست‌شو

📽 شما را به تماشا دعوت می‌کنیم، همراه گالری لیلیت باشید.

000pix
000pix