عملیات قرمز

تیم نخبگان ارتش ایالات متحده، میان بحرانی بین المللی در منطقه قفقاز (از کنترل خارج شده)، به دام افتاده است. ایالات متحده موضع بیطرفانه خود را در مورد این بحران رو به گسترش، اعلام کرده است؛ اما وضعیت اخیرا چنان پیچیده شده، تا جایی که این کشور به طور مخفیانه یک تیم نظامی برای نابود کردن واحدی کوچک با نام SEAL Elite که در اختیار جنگجویان شورشی جدایی طلب است، اعزام می کند تا بتواند مدارکی برای اثبات حمایت مستقیم دولت روسیه از تروریسم را جمع آوری کند.

منبع:/بست‌شو

📽 شما را به تماشا دعوت می‌کنیم، همراه گالری لیلیت باشید.

000pix
000pix