اگر کوسه ها آدم بودند …

اگر کوسه ها آدم بودند؛ در قلمروشان البته هنر هم وجود داشت از دندان کوسه، تصاویر زیبا و رنگارنگی می کشیدند… ته دریا، نمایشنامه ایی روی صحنه می آوردند که در آن ماهی کوچولوهای قهرمان، شاد و شنگول به دهان کوسه ها شیرجه می رفتند همراه نما، آهنگ های محسور کننده ایی هم می نواختند که بی اختیار ماهی های کوچولو را به طرف دهان کوسه ها بکشاند…

منبع:/بست‌شو

📽 شما را به تماشا دعوت می‌کنیم، همراه گالری لیلیت باشید.

000pix
000pix