اپراتور 911

داستان پر فراز و نشیب یک روز زندگی با یک اپراتور اورژانش 911.

منبع:/بست‌شو

📽 شما را به تماشا دعوت می‌کنیم، همراه گالری لیلیت باشید.

000pix
000pix