ورود به نمایشگاه ❖ می‌توانید از آثار این مجموعه دیدن فرمائید و دیگران را به این نمایشگاه دعوت نمائید ❖ بازدید در تمام ساعات شبانه روز برای عموم آزاد است …

هنرهای دستی زینت بخش خانه ایرانی

شناسنامه اثر

نام اثر: هنرهای دستی، زینت بخش خانه ایرانی

نام هنرمند: سروین الهی

سبک: طراحی داخلی

توضیحات:
طراحی فضای داخلی در پروژه جهان آرا