🎞️ ویدیوهای آموزش طراحی و اسکچینگ

🎞️ ویدیوها

آموزش طراحی هیکل یک مرد ابر قهرمان

🎞️ ویدیوها

آموزش طراحی صورت مرد و زن از نمای روبرو

🎞️ ویدیوها

آموزش طراحی یک صحنه اکشن با حضور شخصیت‌های ابرقهرمانی

🎞️ ویدیوها

آموزش طراحی بدن انسان مطابق اسکلت واقعی

🎞️ ویدیوها

آموزش طراحی آناتومی باسن، کمر و ران‌های بدن زن – قسمت چهارم

🎞️ ویدیوها

آموزش طراحی کمر و پائین تنه بدن زن – قسمت سوم

🎞️ ویدیوها

آموزش طراحی منحنی اصلی بدن زن – قسمت دوم

🎞️ ویدیوها

آموزش طراحی آناتومی زن در حالت ایستاده – قسمت اول

🎞️ ویدیوها

آموزش طراحی و ترسیم انواع لباس

🎞️ ویدیوها

آموزش ترسیم صحیح لباس شخصیت‌ها در طراحی

🎞️ ویدیوها

آموزش طراحی کارکترهای کارتونی مناسب کمیک استریپ

🎞️ ویدیوها

آموزش طراحی حرکات مختلف انسان مناسب کارتون با کمک آدمک فیگور

🎞️ ویدیوها

آموزش طراحی وضعیت‌های قرارگرفتن سوژه

🎞️ ویدیوها

آموزش ترسیم لباس مناسب وضعیت قرارگیری سوژه

🎞️ ویدیوها

آموزش ترسیم لباس‌های چیندار در طراحی

🎞️ ویدیوها

آموزش طراحی لباس شخصیت‌های کارتونی

🎞️ ویدیوها

آموزش طراحی چشم‌ها و ابروهای مرد و زن

🎞️ ویدیوها

آموزش طراحی جزئیات چهره در حالات روحی مختلف

🎞️ ویدیوها

آموزش طراحی چهره خانم‌ها در 3 سن مختلف

🎞️ ویدیوها

آموزش طراحی ساختار اصلی سر و صورت انسان از روی عکس

🎞️ ویدیوها

آموزش طراحی فیگورها با استفاده از آدمک فیگور

🎞️ ویدیوها

آموزش طراحی پایه‌ای یک مرد از زوایای مختلف

🎞️ ویدیوها

آموزش اصول منحنی طراحی بدن انسان در زوایای گوناگون

🎞️ ویدیوها

آموزش طراحی کاراکتر قوی هیکل شبیه هالک

🎞️ ویدیوها

آموزش طراحی سایه زدن بدن انسان

🎞️ ویدیوها

آموزش طراحی اندام بدن انسان در زوایای گوناگون

🎞️ ویدیوها

آموزش طراحی انواع بینی از نمای روبرو و نیمرخ

🎞️ ویدیوها

آموزش طراحی پنجه پا

🎞️ ویدیوها

آموزش طراحی سر انسان در زوایای گوناگون

🎞️ ویدیوها

آموزش طراحی آناتومی بدن مرد

دکمه بازگشت به بالا
fa Lang