📢 اطلاعیه رویدادهای هنری بین المللی

ورود به بخش رویدادها
📢 اطلاعیه‌ها، فراخوان‌ها و رویدادهای هنر و فرهنگ

فراخوان رقابت کتاب های مصور کودکان CLAIRVOYANTS

📢 اطلاعیه‌ها، فراخوان‌ها و رویدادهای هنر و فرهنگ

فزاخوان رقابت معماری MICROHOME 2020

📢 اطلاعیه‌ها، فراخوان‌ها و رویدادهای هنر و فرهنگ

فراخوان رقابت عکاسی گالری ملی پرتره لندن

📢 اطلاعیه‌ها، فراخوان‌ها و رویدادهای هنر و فرهنگ

فراخوان مسابقه بین المللی عکاسی Shining a Light

📢 اطلاعیه‌ها، فراخوان‌ها و رویدادهای هنر و فرهنگ

فراخوان جایزه معماری Gaudi

📢 اطلاعیه‌ها، فراخوان‌ها و رویدادهای هنر و فرهنگ

فراخوان مسابقه ایده های جدید در صنعت بسته بندی پلاستیک

📢 اطلاعیه‌ها، فراخوان‌ها و رویدادهای هنر و فرهنگ

فراخوان رقابت World Habitat

📢 اطلاعیه‌ها، فراخوان‌ها و رویدادهای هنر و فرهنگ

فراخوان رقابت تصویرسازی Silent Book

📢 اطلاعیه‌ها، فراخوان‌ها و رویدادهای هنر و فرهنگ

فراخوان رقابت عکاسی ND Awards

📢 اطلاعیه‌ها، فراخوان‌ها و رویدادهای هنر و فرهنگ

فراخوان رقابت عکاسی LensCulture

📢 اطلاعیه‌ها، فراخوان‌ها و رویدادهای هنر و فرهنگ

فراخوان رقایت تصویرسازی Silent Book

📢 اطلاعیه‌ها، فراخوان‌ها و رویدادهای هنر و فرهنگ

فراخوان رقابت طرح های جایگزین برای شهرها در قرنطینه

📢 اطلاعیه‌ها، فراخوان‌ها و رویدادهای هنر و فرهنگ

فراخوان مسابقه معماری استفاده مجدد تطبیقی

📢 اطلاعیه‌ها، فراخوان‌ها و رویدادهای هنر و فرهنگ

فراخوان مسابقه طراحی مرکز شهر Saratov

📢 اطلاعیه‌ها، فراخوان‌ها و رویدادهای هنر و فرهنگ

فراخوان رقابت معماری Tactical Urbanism NOW!

📢 اطلاعیه‌ها، فراخوان‌ها و رویدادهای هنر و فرهنگ

فراخوان جوایز بین المللی هویت بصری 2020

📢 اطلاعیه‌ها، فراخوان‌ها و رویدادهای هنر و فرهنگ

فراخوان رقابت طراحی محصول ” Future By Design “

📢 اطلاعیه‌ها، فراخوان‌ها و رویدادهای هنر و فرهنگ

فراخوان رزیدنسی هنرمندان در دانشگاه Aalto

📢 اطلاعیه‌ها، فراخوان‌ها و رویدادهای هنر و فرهنگ

فراخوان مسابقه طراحی بین المللی برای موزه شهرسازی و معماری کره

📢 اطلاعیه‌ها، فراخوان‌ها و رویدادهای هنر و فرهنگ

فراخوان رقابت طراحی محصول ” Future By Design “

📢 اطلاعیه‌ها، فراخوان‌ها و رویدادهای هنر و فرهنگ

فراخوان مسابقه آسمان خراش eVolo 2021

📢 اطلاعیه‌ها، فراخوان‌ها و رویدادهای هنر و فرهنگ

فراخوان رقابت معماری متروکه

📢 اطلاعیه‌ها، فراخوان‌ها و رویدادهای هنر و فرهنگ

فراخوان رزیدنسی مهندسان و هنرمندان در سوئیس

📢 اطلاعیه‌ها، فراخوان‌ها و رویدادهای هنر و فرهنگ

رقابت معماری Ghost City Rendering

📢 اطلاعیه‌ها، فراخوان‌ها و رویدادهای هنر و فرهنگ

فراخوان رقابت عکاسی Alexia 2020

📢 اطلاعیه‌ها، فراخوان‌ها و رویدادهای هنر و فرهنگ

فراخوان رقابت طراحی A’ Design

📢 اطلاعیه‌ها، فراخوان‌ها و رویدادهای هنر و فرهنگ

فراخوان رزیدنسی هنرمندان در دانشگاه Aalto

📢 اطلاعیه‌ها، فراخوان‌ها و رویدادهای هنر و فرهنگ

فراخوان رقابت تصویرسازی UTOPIA

📢 اطلاعیه‌ها، فراخوان‌ها و رویدادهای هنر و فرهنگ

فراخوان مسابقه بین المللی عکاسی ASISAFoto

📢 اطلاعیه‌ها، فراخوان‌ها و رویدادهای هنر و فرهنگ

فراخوان مسابقه طراحی بطری آب Art for Planet Earth

دکمه بازگشت به بالا
fa Lang