★ چشم خدا God’s Eye | نمایشگاه آثار زهره قنبری

ورود به نمایشگاه
★ آثار هنرمندان در نمایشگاه

رقص پرها – Feathers Dance

★ آثار هنرمندان در نمایشگاه

ساحل آرام – Quite Beach

★ آثار هنرمندان در نمایشگاه

استخر – Pool

★ آثار هنرمندان در نمایشگاه

موج شکن – Breaker wave

★ آثار هنرمندان در نمایشگاه

موج سرگردان – Roaring Wave

★ آثار هنرمندان در نمایشگاه

کهکشان – Galaxy

★ آثار هنرمندان در نمایشگاه

موج شب – Night Wave

★ آثار هنرمندان در نمایشگاه

کوه یخ – Ice Mountain

★ آثار هنرمندان در نمایشگاه

آرامش خاطر – Peace Of Mind

★ آثار هنرمندان در نمایشگاه

سنگ اقیانوس – Ocean Rock

★ آثار هنرمندان در نمایشگاه

شگفتی در ساحل – A Surprise At Sea

★ آثار هنرمندان در نمایشگاه

ساعت – Watch

★ آثار هنرمندان در نمایشگاه

چشم خدا – God’s Eye

★ آثار هنرمندان در نمایشگاه

گل‌های بهاری – Spring Flowers

★ آثار هنرمندان در نمایشگاه

صخره اقیانوس – Ocean Rock

★ آثار هنرمندان در نمایشگاه

کشتی – Ship

★ آثار هنرمندان در نمایشگاه

شفق – Twilight

★ آثار هنرمندان در نمایشگاه

ساحل طلایی – Golden Beach

★ آثار هنرمندان در نمایشگاه

موج و صخره‌های ساحل – Wave and Rock Beach

دکمه بازگشت به بالا
fa Lang