# تابلوهای طراحی فصل زودگذر | Drawing of Fleeting Season

فصل زودگذر – Fleeting Season
انسانها چه بلایی بر سر طبیعت و دیگر موجودات زنده آورده اند؟ چند گونه موجود زنده را میشناسیم که توسط انسان ها منقرض شدند؟
این مجموعه دغدغه حفظ گونه های جانور و گیاهی و منابع طبیعی تحت عنوان “فصل زودگذر” را به تصویر کشیده است.

✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی فصل زودگذر و منابع طبیعی نابود شده

کد اثر: ۴۲۳۰۱۴

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی فصل زودگذر و دودو های منقرض شده

کد اثر: ۴۲۳۰۱۳

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی فصل زودگذر و درخت های تنومند قطع شده

کد اثر: ۴۲۳۰۱۲

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی فصل زودگذر با چشمان قوهای گنگ

کد اثر: ۴۲۳۰۱۱

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی فصل زودگذر و کتاب عشق

کد اثر: ۴۲۳۰۱۰

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی فصل زودگذر و مرغ‌های بهشتی منقرض شده

کد اثر: ۴۲۳۰۹

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی فصل زودگذر و ماموت های منقرض شده

کد اثر: ۴۲۳۰۸

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی فصل زودگذر و ببر تاسمانی های منقرض شده

کد اثر: ۴۲۳۰۷

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی فصل زودگذر و کواگا های منقرض شده

کد اثر: ۴۲۳۰۶

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی فصل زودگذر و اسب های منقرض شده

کد اثر: ۴۲۳۰۵

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی فصل زودگذر با فیلودندرون ها

کد اثر: ۴۲۳۰۴

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی فصل زودگذر و نئاندرتال های منقرض شده

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی فصل زودگذر در برکه های بکر

کد اثر: ۴۲۳۰۲

ادامه »
✮ طراحی | Drawing

تابلو طراحی فصل زودگذر و عشق در طبیعت رو به انقراض

کد اثر: ۴۲۳۰۱

ادامه »
دکمه بازگشت به بالا
fa فارسی
X