# تابلوهای نقاشی عشق و اندوه | Traditional paintings of Love and sorrow

عشق و اندوه – Love and sorrow

تابلو های نقاشی از لحظات زندگی، دل شکستن ها، لحظه های عاشقی، رویاها، آرزو ها و…

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی وقتی آرزوهایم داخل بطری در تلاطم امواج روزگار گم می‌شود

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی میزبان آسمانی

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی شیطان ونیزی

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی اشک‌های چشمان نویسندهٔ کتاب زندگی

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی سنت جورج نوازنده و جنگ با اژدهای ساکسیوفونی

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی درخواست صلح

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی چاره‌ای برای یک عمر از دست رفته

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی این صورت فلکی طالع عشق ما هست

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی دست در دست هم در مسیر جمع کردن نورها

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی عشق ما مثل چراغ شبه

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی از این به بعد دیگه جات امنه

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی دیشب خواب دیدم داشتیم راه شیری رو میساختیم

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی عشق واقعی آدم رو تا عمق با خودش میبره

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی فرار از زمین از دست این مردم

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی بچه گربه بی خانمان

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی سایه ام تنها دوست واقعیمه

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی پری دریایی

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی تخته گاز به سمت آهنگ جدید

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی زندگی فقط رقص زیر بارونه

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی زن نازای عاشق بچه

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی بی نیاز از هر اسم

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی دیدن عشق او با دیگری

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی مخلوق بشر و بازی تاس سرنوشت

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی هنرمند عاشق

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی جوکر ویولون نواز

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی آماده شدن برای سرمای نبودنت

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی اثر یک مرد

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی شب ما ماه رو می‌شکنیم

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی تولد در فضا

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی زندگی ساده با میوه‌ها و یک لیوان آب و گردو ها

دکمه بازگشت به بالا
fa Lang