# تابلوهای نقاشی پرتره های درمانده | Traditional paintings of Helpless portraits

پرتره های درمانده – Helpless portraits
چه میشود اگر برای یکبار هم که شده شاهد تابلوهای نقاشی باشیم که حقیقت تلخ زندگی‌های ناراحت کننده‌ی امروزی ما را به تصویر بکشند؟

در این مجموعه آثار نقاشی چهره هایی عجیب اما آشنا را به ما نشان میدهد که حتما برای هنر شناسان و علاقه مندان بسیار جالب خواهد بود.

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی اسیر خشونت خانگی

کد اثر: ۲۲۸۰۱۹

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی چشم و هم چشمی زن

کد اثر: ۲۲۸۰۱۸

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی زن فالگیر

کد اثر: ۲۲۸۰۱۷

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی تشریفات مذهبی

کد اثر: ۲۲۸۰۱۶

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی انعکاس در آینه

کد اثر: ۲۲۸۰۱۵

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی مصرف روانگردان

کد اثر: ۲۲۸۰۱۴

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی دختر گرفتار مخدر

کد اثر: ۲۲۸۰۱۳

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی روح اعتیاد

کد اثر: ۲۲۸۰۱۲

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی شیطان نیک نما

کد اثر: ۲۲۸۰۱۱

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی قورباغه سمی

کد اثر: ۲۲۸۰۱۰

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی چشم ها

کد اثر: ۲۲۸۰۹

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی عزاداری

کد اثر: ۲۲۸۰۸

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی مستاصل و نومید

کد اثر: ۲۲۸۰۷

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی دندانپزشک ناقص الخلقه

کد اثر: ۲۲۸۰۶

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی مرده از عفونت شایع

کد اثر: ۲۲۸۰۵

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی سگ هار

کد اثر: ۲۲۸۰۴

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی دختر معتاد گریان

کد اثر: ۲۲۸۰۳

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی تولد ناخواسته

کد اثر: ۲۲۸۰۲

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی خنده شوم

کد اثر: ۲۲۸۰۱

ادامه »
دکمه بازگشت به بالا