# تابلوهای نقاشی پرتره های درمانده | Traditional paintings of Helpless portraits

پرتره های درمانده – Helpless portraits
چه میشود اگر برای یکبار هم که شده شاهد تابلوهای نقاشی باشیم که حقیقت تلخ زندگی‌های ناراحت کننده‌ی امروزی ما را به تصویر بکشند؟

در این مجموعه آثار نقاشی چهره هایی عجیب اما آشنا را به ما نشان میدهد که حتما برای هنر شناسان و علاقه مندان بسیار جالب خواهد بود.

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی اسیر خشونت خانگی

کد: 228019

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی چشم و هم چشمی زن

کد: 228018

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی زن فالگیر

کد: 228017

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی تشریفات مذهبی

کد: 228016

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی انعکاس در آینه

کد: 228015

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی مصرف روانگردان

کد: 228014

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی دختر گرفتار مخدر

کد: 228013

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی روح اعتیاد

کد: 228012

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی شیطان نیک نما

کد: 228011

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی قورباغه سمی

کد: 228010

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی چشم ها

کد: 22809

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی عزاداری

کد: 22808

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی مستاصل و نومید

کد: 22807

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی دندانپزشک ناقص الخلقه

کد: 22806

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی مرده از عفونت شایع

کد: 22805

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی سگ هار

کد: 22804

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی دختر معتاد گریان

کد: 22803

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی تولد ناخواسته

کد: 22802

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی خنده شوم

کد: 22801

ادامه »
دکمه بازگشت به بالا
fa Lang