# تابلوهای نقاشی پل سزان | Traditional paintings of Paul Cezanne

تابلو نقاشی پرتره گوستاو جِفرُی روزنامه نگار

کد اثر: ۲۱۸۰۲۱

ادامه »

تابلو نقاشی پرتره مادام سزان

کد اثر: ۲۱۸۰۲۲

ادامه »

تابلو نقاشی پسری با جلیقه قرمز

ادامه »

تابلو نقاشی اجرای نمایش Pierrot et Arlequin روی صحنه

ادامه »

تابلو نقاشی جاده باریک در طبیعت

کد اثر: ۲۱۸۰۱۸

ادامه »

تابلو نقاشی زندگی و خوراکی های روی میز

کد اثر: ۲۱۸۰۱۷

ادامه »

تابلو نقاشی زندگی و کوزه ای کنار میوه ها

کد اثر: ۲۱۸۰۱۶

ادامه »

تابلو نقاشی منظره ای روستایی

ادامه »

تابلو نقاشی چشم انداز طبیعت و زمین های کشاورزی

ادامه »

تابلو نقاشی منظره ای از خانه های ساحلی

کد اثر: ۲۱۸۰۱۳

ادامه »

تابلو نقاشی تصویر یک امارت

ادامه »

تابلو نقاشی منظره ای از خلیج مارسی

ادامه »

تابلو نقاشی تصویری از زندگی و کتری

کد اثر: ۲۱۸۰۱۰

ادامه »

تابلو نقاشی پائول الکسیس درحال خواندن یک دستنوشته برای زولا

کد اثر: ۲۱۸۰۹

ادامه »

تابلو نقاشی کوه و قلعه سنت ویکتور در سیاهی شب

ادامه »

تابلو نقاشی منظره خانه ها روی بلندی

ادامه »

تابلو نقاشی منظره خانه ها در دره سر سبز

ادامه »

تابلو نقاشی درختان بدون برگ

ادامه »

تابلو نقاشی جمجمه های داخل اهرام

ادامه »

تابلو نقاشی دو مرد کارت باز

ادامه »

تابلو نقاشی آب نمای حیاط یک کاخ

ادامه »

تابلو نقاشی زندگی و میوه های روی میز در کنار پرده

ادامه »
دکمه بازگشت به بالا
fa فارسی
X