# تابلوهای نقاشی چهره گمشده | Traditional paintings of the lost face

چهره گمشده – the lost face

این تابلو ها توسط هنرمندی معاصر نقاشی شده است و چهره هایی آشنا را به تصویر کشیده که بیننده هرچقدر هم که فکر کند این شخص کیست یا او را کجا دیده است به نتیجه نخواهد رسید، چرا که این چهره ها میتواند متعلق به خود ما باشد.

آمیختگی عناصر طبیعت مانند گیاهان، پرندگان و شاپرک ها با چهره های ناشناس عمق زیبایی به این آثار پرداخته است.

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، اشک هایی به شکل بالهای پروانه ها

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، اشک خالص

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، مدفون میان بالهای شاپرک ها

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، اشک ریختن

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، دستهای غریبه بر صورت مرده ای در میان گلهای نرگس

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، چهره گمشده در بین برگ های خشک پاییزی

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، چهره ی گمشده در طبیعت

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، همزیستی با گل ها

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، دختری در تبدیل به میان گلهای مرداب

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، عبادت با گل ها و شاپرک ها

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، اشکی از جنس گل های وحشی

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، چهرهٔ گمشده در میان گل ها و شاپرک ها

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، غرق در برکه صورتی و گل های شیپوری

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، نفسی از جنس گیاهان مردابی

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، اشکی از جنس سار ها

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، نفسی از جنس سارها

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، گل ها و گنجشک ها روی صورت

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، صورت پروانه‌ای

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، صورت من و پرنده‌های ماهی‌خورک

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، پشیمانی

ادامه »
دکمه بازگشت به بالا