# تابلوهای نقاشی آلبرت انکر | Albert Anker

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی کیک فنجانی و چای داغ

کد اثر: ۱۶۸۰۲

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی اطعام کودکان در نوانخانه پرورشگاه

کد اثر: ۱۶۸۰۱

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی استراحت پسر در انبار یوجه

کد اثر: ۱۶۸۰۳

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی آموزش نخ ریسی به دختران جوان

کد اثر: ۱۶۸۰۴

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی فرزندان خوابیده در کنار شومینه

کد اثر: ۱۶۸۰۵

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی نان و گوشت و شراب و سیگار

کد اثر: ۱۶۸۰۶

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی امضاء در دفتر محضر

کد اثر: ۱۶۸۰۷

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی دختران و اولین تجربه بافتنی بافی

کد اثر: ۱۶۸۰۱۰

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی دختر و ظرف غذا و نان

کد اثر: ۱۶۸۰۹

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی دختری درحال بافتن موهای طلایی خود

کد اثر: ۱۶۸۰۸

ادامه »
دکمه بازگشت به بالا
fa فارسی
X