# تابلوهای نقاشی آلبرت انکر | Albert Anker

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، کیک فنجانی و چای داغ

کد اثر: 16802

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، اطعام کودکان در نوانخانه پرورشگاه

کد اثر: 16801

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، استراحت پسر در انبار یوجه

کد اثر: 16803

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، آموزش نخ ریسی به دختران جوان

کد اثر: 16804

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، فرزندان خوابیده در کنار شومینه

کد اثر: 16805

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، نان و گوشت و شراب و سیگار

کد اثر: 16806

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، امضاء در دفتر محضر

کد اثر: 16807

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، دختران و اولین تجربه بافتنی بافی

کد اثر: 168010

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، دختر و ظرف غذا و نان

کد اثر: 16809

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، دختری درحال بافتن موهای طلایی خود

کد اثر: 16808

ادامه »
دکمه بازگشت به بالا