# تابلوهای نقاشی فردریک آرتور بریجمن | Frederick Arthur Bridgman

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی کاخ قسطنطنیه و پذیرش سفیر کنستانتین

کد اثر: ۱۶۷۰۷

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی کمک دایه به راه رفتن بچه به سمت مادر

کد اثر: ۱۶۷۰۸

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی استراحت خانم زیبا در حرمسرا

کد اثر: ۱۶۷۰۹

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی رفع خستگی کاسب دوره گرد

کد اثر: ۱۶۷۰۱۰

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی بیرون مسجد قبل از شروع نماز

کد اثر: ۱۶۷۰۱۱

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی استراحت خانم‌ها در شبستان

کد اثر: ۱۶۷۰۱۲

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی توقفگاه حیاط شرقی اسلامی

کد اثر: ۱۶۷۰۱۳

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی تماشای یک بازی مورد علاقه

کد اثر: ۱۶۷۰۱۴

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی میخانه ای در الجزیره

کد اثر: ۱۶۷۰۱۵

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی محیط داخلی یک خانه شرقی

کد اثر: ۱۶۷۰۱۶

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی یک روز عادی در خیابان الجزیره

کد اثر: ۱۶۷۰۱۷

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی زن مسلمان الجزایری

کد اثر: ۱۶۷۰۶

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی دختری درحال گل چیدن در باغچه حیاط

کد اثر: ۱۶۷۰۵

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی زن جوان از تلمسن

کد اثر: ۱۶۷۰۴

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی جلوی درب قصر

کد اثر: ۱۶۷۰۳

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی صف جلوی مغازه

کد اثر: ۱۶۷۰۲

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی آموزش مطالعه مادر به فرزند

کد اثر: ۱۶۷۰۱

ادامه »
دکمه بازگشت به بالا
fa فارسی
X