# تابلوهای نقاشی وینسلو هومر | Winslow Homer

تابلو نقاشی شکارچی امریکایی و سگ‌هایش

کد اثر: ۱۶۶۰۲

ادامه »

تابلو نقاشی مسیر زندگی و غریق نجات دختر

کد اثر: ۱۶۶۰۱

ادامه »

تابلو نقاشی شکار روباه

کد اثر: ۱۶۶۰۳

ادامه »

تابلو نقاشی طراحی در کوه های سفید

کد اثر: ۱۶۶۰۴

ادامه »

تابلو نقاشی چلاندن دامن خیس

کد اثر: ۱۶۶۰۶

ادامه »

تابلو نقاشی بابا داره میاد – فرزندان منتظر ماهیگیر

کد اثر: ۱۶۶۰۷

ادامه »

تابلو نقاشی قایق سواری دلنشین در باد موافق

کد اثر: ۱۶۶۰۸

ادامه »

تابلو نقاشی استراحت دختر در آویز ننو درختی

کد اثر: ۱۶۶۰۹

ادامه »

تابلو نقاشی مرد ماهیگیر و تهدید مه

کد اثر: ۱۶۶۰۱۱

ادامه »

تابلو نقاشی دختران ماهیگیر

کد اثر: ۱۶۶۰۵

ادامه »

تابلو نقاشی ایستاده در ارتفاع ساحل نیوجرسی

کد اثر: ۱۶۶۰۱۰

ادامه »

تابلو نقاشی استراحت خانم جوان در باغچه حیاط

کد اثر: ۱۶۶۰۱۲

ادامه »

تابلو نقاشی قایقی در تلاطم امواج خلیج

کد اثر: ۱۶۶۰۱۳

ادامه »

تابلو نقاشی کهنه سرباز درحال برداشت محصول و ایجاد زمین جدید

کد اثر: ۱۶۶۰۱۴

ادامه »

تابلو نقاشی سوار اسب سفید در کوهستان

کد اثر: ۱۶۶۰۱۵

ادامه »

تابلو نقاشی نگاه خانم‌ها به امواج خروشان

کد اثر: ۱۶۶۰۱۶

ادامه »
دکمه بازگشت به بالا
fa فارسی
X