# مجموعه آثار واسیلی پروف | Vasily Grigorevich Perov Artworks

ورود به صفحه معرفی هنرمند
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی برگزاری دادگاه در محل

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی جانباز فقیر بهمراه پسرش و بی اعتنایی مرد مذهبی

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی مجلس ضیافت سران مذهبی

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی کودکان در خواب

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی حمل تابوت به سوی قبرستان

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی عزاداران بر مزار عزیز درگذشته

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی مضحکه در ایستگاه قطار

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی فروشنده دوره گرد

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی کمیساریای تحقیقات پلیس روستایی

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی جشن سرگرمی در تعطیلات

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی ایستاده در صف سرمای زمستان روسیه

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی مراسم عروس برون روسیه

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی گلستان شهید مدافع وطن

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی مرد فاسد در بازداشتگاه

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی مراسم روستایی در عید پاک

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی ورود یک خدمتکار به خانه بازرگان

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی آموزش شکار خرگوش

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی اعتراف به ایمان نیکیتا پاوستویت

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی گاری‌ها در انتهای شهر

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی پائین آوردن بدن بی‌جان مسیح از صلیب

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی سه کارگر کوچک در زمستان

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی داستان‌گویی شکارچیان روسی

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی اجراکننده نمایش دوره گرد

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی آمرزیده و محکوم به اعدام

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی تدریس در کلاس درس محقرانه

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی کشاورز پاریسی

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی کودک فقیر خوابیده

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی گیتاریست عزلت نشین

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی مادر فقیر و طفلش در پاریس

دکمه بازگشت به بالا
fa Lang