# مجموعه آثار واسیلی پروف | Vasily Grigorevich Perov Artworks

ورود به صفحه معرفی هنرمند
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی برگزاری دادگاه در محل

کد: 14507

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی جانباز فقیر بهمراه پسرش و بی اعتنایی مرد مذهبی

کد: 14501

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی مجلس ضیافت سران مذهبی

کد: 14502

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی کودکان در خواب

کد: 14503

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی حمل تابوت به سوی قبرستان

کد: 14504

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی عزاداران بر مزار عزیز درگذشته

کد: 14505

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی مضحکه در ایستگاه قطار

کد: 14506

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی فروشنده دوره گرد

کد: 14508

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی کمیساریای تحقیقات پلیس روستایی

کد: 14509

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی جشن سرگرمی در تعطیلات

کد: 145010

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی ایستاده در صف سرمای زمستان روسیه

کد: 145011

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی مراسم عروس برون روسیه

کد: 145012

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی گلستان شهید مدافع وطن

کد: 145013

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی مرد فاسد در بازداشتگاه

کد: 145014

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی مراسم روستایی در عید پاک

کد: 145015

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی ورود یک خدمتکار به خانه بازرگان

کد: 145017

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی آموزش شکار خرگوش

کد: 145016

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی اعتراف به ایمان نیکیتا پاوستویت

کد: 145018

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی گاری‌ها در انتهای شهر

کد: 145019

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی پائین آوردن بدن بی‌جان مسیح از صلیب

کد: 145020

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی سه کارگر کوچک در زمستان

کد: 145021

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی داستان‌گویی شکارچیان روسی

کد: 145022

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی اجراکننده نمایش دوره گرد

کد: 145024

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی آمرزیده و محکوم به اعدام

کد: 145029

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی تدریس در کلاس درس محقرانه

کد: 145027

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی کشاورز پاریسی

کد: 145030

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی کودک فقیر خوابیده

کد: 145025

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی گیتاریست عزلت نشین

کد: 145028

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی مادر فقیر و طفلش در پاریس

کد: 145023

ادامه »
دکمه بازگشت به بالا
fa Lang
بستن