# تابلوهای نقاشی واسیلی پروف | Vasily Grigorevich Perov

تابلو نقاشی برگزاری دادگاه در محل

کد اثر: ۱۴۵۰۷

ادامه »

تابلو نقاشی جانباز فقیر بهمراه پسرش و بی اعتنایی مرد مذهبی

کد اثر: ۱۴۵۰۱

ادامه »

تابلو نقاشی مجلس ضیافت سران مذهبی

کد اثر: ۱۴۵۰۲

ادامه »

تابلو نقاشی کودکان در خواب

کد اثر: ۱۴۵۰۳

ادامه »

تابلو نقاشی حمل تابوت به سوی قبرستان

کد اثر: ۱۴۵۰۴

ادامه »

تابلو نقاشی عزاداران بر مزار عزیز درگذشته

کد اثر: ۱۴۵۰۵

ادامه »

تابلو نقاشی مضحکه در ایستگاه قطار

کد اثر: ۱۴۵۰۶

ادامه »

تابلو نقاشی فروشنده دوره گرد

کد اثر: ۱۴۵۰۸

ادامه »

تابلو نقاشی کمیساریای تحقیقات پلیس روستایی

کد اثر: ۱۴۵۰۹

ادامه »

تابلو نقاشی جشن سرگرمی در تعطیلات

کد اثر: ۱۴۵۰۱۰

ادامه »

تابلو نقاشی ایستاده در صف سرمای زمستان روسیه

کد اثر: ۱۴۵۰۱۱

ادامه »

تابلو نقاشی مراسم عروس برون روسیه

کد اثر: ۱۴۵۰۱۲

ادامه »

تابلو نقاشی گلستان شهید مدافع وطن

کد اثر: ۱۴۵۰۱۳

ادامه »

تابلو نقاشی مرد فاسد در بازداشتگاه

کد اثر: ۱۴۵۰۱۴

ادامه »

تابلو نقاشی مراسم روستایی در عید پاک

کد اثر: ۱۴۵۰۱۵

ادامه »

تابلو نقاشی ورود یک خدمتکار به خانه بازرگان

کد اثر: ۱۴۵۰۱۷

ادامه »

تابلو نقاشی آموزش شکار خرگوش

کد اثر: ۱۴۵۰۱۶

ادامه »

تابلو نقاشی اعتراف به ایمان نیکیتا پاوستویت

کد اثر: ۱۴۵۰۱۸

ادامه »

تابلو نقاشی گاری‌ها در انتهای شهر

کد اثر: ۱۴۵۰۱۹

ادامه »

تابلو نقاشی پائین آوردن بدن بی‌جان مسیح از صلیب

کد اثر: ۱۴۵۰۲۰

ادامه »

تابلو نقاشی سه کارگر کوچک در زمستان

کد اثر: ۱۴۵۰۲۱

ادامه »

تابلو نقاشی داستان‌گویی شکارچیان روسی

کد اثر: ۱۴۵۰۲۲

ادامه »

تابلو نقاشی اجراکننده نمایش دوره گرد

کد اثر: ۱۴۵۰۲۴

ادامه »

تابلو نقاشی آمرزیده و محکوم به اعدام

کد اثر: ۱۴۵۰۲۹

ادامه »

تابلو نقاشی تدریس در کلاس درس محقرانه

کد اثر: ۱۴۵۰۲۷

ادامه »

تابلو نقاشی کشاورز پاریسی

کد اثر: ۱۴۵۰۳۰

ادامه »

تابلو نقاشی کودک فقیر خوابیده

کد اثر: ۱۴۵۰۲۵

ادامه »

تابلو نقاشی گیتاریست عزلت نشین

کد اثر: ۱۴۵۰۲۸

ادامه »

تابلو نقاشی مادر فقیر و طفلش در پاریس

کد اثر: ۱۴۵۰۲۳

ادامه »
دکمه بازگشت به بالا
fa فارسی
X