# تابلوهای نقاشی لورنس آلما تادما | Lawrence Alma Tadema

تابلو نقاشی محفل زنان آمفیسا

کد اثر: ۱۳۹۰۱

ادامه »

تابلو نقاشی تیبولوس و مخاطبان

کد اثر: ۱۳۹۰۲

ادامه »

تابلو نقاشی گل‌های سرخ دامکسنا برای هلیوگابال

کد اثر: ۱۳۹۰۳

ادامه »

تابلو نقاشی ارادت به امپراتور کلودیوس

کد اثر: ۱۳۹۰۴

ادامه »

تابلو نقاشی بیوه مصری

کد اثر: ۱۳۹۰۵

ادامه »

تابلو نقاشی مابین امید و ترس

کد اثر: ۱۳۹۰۶

ادامه »

تابلو نقاشی عاشقان هنر رومی

کد اثر: ۱۳۹۰۷

ادامه »

تابلو نقاشی ازم بیشتر نپرس

کد اثر: ۱۳۹۰۸

ادامه »

تابلو نقاشی شطنرج بازان مصری

کد اثر: ۱۳۹۰۹

ادامه »

تابلو نقاشی جشن در استادیوم

کد اثر: ۱۳۹۰۱۰

ادامه »

تابلو نقاشی رقیبان ناخودآگاه

کد اثر: ۱۳۹۰۱۱

ادامه »

تابلو نقاشی آموزش هدفگیری کودکان

کد اثر: ۱۳۹۰۱۲

ادامه »

تابلو نقاشی تجلیل از باکوس

کد اثر: ۱۳۹۰۱۳

ادامه »

تابلو نقاشی پیدا کردن موسی از رود نیل

کد اثر: ۱۳۹۰۱۴

ادامه »

تابلو نقاشی جشن پرنعمت آناگوریا

کد اثر: ۱۳۹۰۱۵

ادامه »

تابلو نقاشی فیدیاس درحال نمایش دیوارنگاره‌های پارتنون به دوستانش

کد اثر: ۱۳۹۰۱۶

ادامه »

تابلو نقاشی غبطه خوردن به خانم برتر

کد اثر: ۱۳۹۰۲۵

ادامه »

تابلو نقاشی علاقه مندی‌های نقره ای

کد اثر: ۱۳۹۰۲۴

ادامه »

تابلو نقاشی فاوست و مارگاریت

کد اثر: ۱۳۹۰۱۷

ادامه »

تابلو نقاشی سکوت فصیحانه

کد اثر: ۱۳۹۰۲۳

ادامه »

تابلو نقاشی مخاطبان آگریپا

کد اثر: ۱۳۹۰۲۲

ادامه »

تابلو نقاشی خواهرم اینجا نیست

کد اثر: ۱۳۹۰۲۱

ادامه »

تابلو نقاشی یک کلکسیون نقاشی دورهٔ آگوستوس

کد اثر: ۱۳۹۰۲۰

ادامه »

تابلو نقاشی یک گالری نقاشی باستانی

کد اثر: ۱۳۹۰۱۹

ادامه »

تابلو نقاشی پیروزی تیتوس

کد اثر: ۱۳۹۰۱۸

ادامه »
دکمه بازگشت به بالا
fa فارسی
X