# مجموعه آثار واسیلی ورشچگین | Vasily Vasilyevich Vereshchagin Artworks

ورود به صفحه معرفی هنرمند
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی کارزار روسیه و افغانستان

کد: 13401

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی فتح روسیه بر آسیای میانه

کد: 13402

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی جنگ روسیه و ترکیه

کد: 13403

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی مزار شهدای جنگ روسیه

کد: 13404

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی اردوگاه مجروهان جنگی

کد: 13405

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی پیروزی افغان‌ها

کد: 13406

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی کمین نظامیان روس در جنگ با افغانستان

کد: 13407

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی پس از جنگ اسکوبیل

کد: 13408

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی سرباز روس زخمی شده

کد: 134011

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی سربازان افغان و سر بریده سرباز روسی

کد: 134010

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی سیگار کشیدن سرباز روس بر اجساد افغان‌ها

کد: 13409

ادامه »
دکمه بازگشت به بالا
fa Lang
بستن