# تابلوهای نقاشی جیکوب اسکیندر | Classic paintings of Jakub Schikaneder

جیکوب اسکیندر – Jakub Schikaneder از خانواده ای متوسط با پدر کارمند گمرک آلمان متولد شد.
علیرغم زمینه ضعیف خانواده، او توانست مطالعات خود را دنبال کند، بخشی از لطف خانواده اش به هنر است؛ یکی از اجداد Urban Schikaneder، برادر بزرگتر لیبرتیما امانوئل اسکیندر بود.

پس از اتمام تحصیلاتش در پراگ و مونیخ (1879-1879)، شیکاندر، همراه با امانوئل کورسنک لیسکا ، در تهیه جعبه سلطنتی در تئاتر ملی در پراگ شرکت داشت. با این حال، این اثر در سال 1881 به آتش کشانده شد. بعد از کارش در تئاتر ملی، شیکاندر با سفر به اروپا، از آلمان، انگلستان، اسکاتلند، هلند، سوئیس، ایتالیا و فرانسه سفر کرد. از سال 1891 تا 1923 در کالج هنر پراگ تحصیل کرد. Schikaneder در میان کسانی که مدرسه مونیخ در پایان قرن نوزدهم را تحسین می کردند شمارش می شود .
او در سال 1924 درگذشت و در گورستان Vinohrady در پراگ دفن شد.

فضای آثار جیکوب اسکیندر بیشتر حالت وهم آلود و غمبار داشته است و به جرات میتوان گفت این هنرمند قدرت بالایی در نمایش این سبک را داشته است.

در این بخش بهترین آثار این هنرمند در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.

تابلوهای نقاشی کلاسیک

تابلو نقاشی، کالاسکه ای در یک شب سرد زمستانی

نمایش »
تابلوهای نقاشی کلاسیک

تابلو نقاشی، مادر بزرگ و ستاره کوچک

نمایش »
تابلوهای نقاشی کلاسیک

تابلو نقاشی، خیابانی در شبانگاه

نمایش »
تابلوهای نقاشی کلاسیک

تابلو نقاشی، مرد نوازنده و دختران جوان

نمایش »
تابلوهای نقاشی کلاسیک

تابلو نقاشی، آماده کردن دختر برای اعدام

نمایش »
تابلوهای نقاشی کلاسیک

تابلو نقاشی، لحظه ای از تنهایی در غروبی غم انگیز

نمایش »
تابلوهای نقاشی کلاسیک

تابلو نقاشی، شب وهم انگیز در باغ خانه ای متروک

نمایش »
تابلوهای نقاشی کلاسیک

تابلو نقاشی، در مسیر غمبار

نمایش »
تابلوهای نقاشی کلاسیک

تابلو نقاشی، راهب خرقه پوش در کنار دریا

نمایش »
تابلوهای نقاشی کلاسیک

تابلو نقاشی، تمام روز در انتظار روح عزیز از دست رفته

نمایش »
تابلوهای نقاشی کلاسیک

تابلو نقاشی، کوچه ای در هوای گرگ و میش زمستانی

نمایش »
تابلوهای نقاشی کلاسیک

تابلو نقاشی، در مسیر ازدواج

نمایش »
تابلوهای نقاشی کلاسیک

تابلو نقاشی، قتل زن خانه دار در محله ای فقیر

نمایش »