# تابلوهای نقاشی سیمور جوزف گای | Classic paintings of Seymour Joseph Guy

سیمور جوزف گای | Seymour Joseph Guy

سیمور جوزف گای (به انگلیسی: Seymour Joseph Guy) (زاده‌ ۱۸۲۴ درگذشت ۱۹۱۰ ) یک نقاش عاشقانه آمریکایی بود.

او در لندن به دنیا آمد و آموزش دید اما بعد از آن به شهر نیویورک نقل مکان کرد و در همان جا شناخته شد.

سیمور جوزف گای زندگی پر فراز و نشیبی داشت و سرانجام در خانه خود در نیویورک در 10 دسامبر 1910 درگذشت.

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، داستان قفل های طلایی

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، هشدار خواهر از خطر احتمالی برای برادر

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، خانم نقاش آماده نقاشی پرتره شما

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، مادربزرگ درحال خواندن نامه

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، طوطی خانگی و شازده خانم کوچولو

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، آماده شدن برای روز بعد

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، خواندن یک داستان جدید

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، مادر و دختر و برادر کوچولو

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، استقبال از یک مهمان جدید

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، تقسیم سیب ها

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، شبیخون به یک خوراکی بد مزه

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، کودک رفتگر تشنه

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، وسوسه داداش کوچولو

ادامه »