# تابلوهای نقاشی هری روزلند | Classic paintings of Harry Roseland

هری روزلند | Harry Roseland

هری روسلند یا روزلند (به انگلیسی: Harry Roseland) یکی از قابل توجه ترین نقاشان جهان بود. روسلند در درجه اول برای نقاشی‌هایی که در آفریقای جنوبی و آمریکایی‌های فقیر قرار داشت شناخته شده بود.

هنر وی عمدتا خود آموز بود و برای آموزش نقاشی هرگز به اروپا سفر نکرد. بر خلاف دیگر نقاشان که برای یادگیری نقاشی به مهد نقاشی جهان یعنی اروپا سفر کرده یا از اروپا بوده‌اند.

یکی از محبوب ترین آثارش، نقاشی هایی بود که زنان سفید پوست به زنی فالگیر سیاه پوست مراجعه کرده. این نقاشی‌ها در اوایل قرن بیستم به طور گسترده‌ای در مجموعه های کارت پستال و چاپ های بزرگ رنگی بود.

او بیشتر برای نقاشی های آمریکایی های آفریقایی اش بیشتر شناخته شده بود، کار او شامل ژانرهای بسیاری بود، از جمله دریاها و پرتره.