# تابلوهای نقاشی هری روزلند | Classic paintings of Harry Roseland

هری روزلند | Harry Roseland

هری روسلند یا روزلند (به انگلیسی: Harry Roseland) یکی از قابل توجه ترین نقاشان جهان بود. روسلند در درجه اول برای نقاشی‌هایی که در آفریقای جنوبی و آمریکایی‌های فقیر قرار داشت شناخته شده بود.

هنر وی عمدتا خود آموز بود و برای آموزش نقاشی هرگز به اروپا سفر نکرد. بر خلاف دیگر نقاشان که برای یادگیری نقاشی به مهد نقاشی جهان یعنی اروپا سفر کرده یا از اروپا بوده‌اند.

یکی از محبوب ترین آثارش، نقاشی هایی بود که زنان سفید پوست به زنی فالگیر سیاه پوست مراجعه کرده. این نقاشی‌ها در اوایل قرن بیستم به طور گسترده‌ای در مجموعه های کارت پستال و چاپ های بزرگ رنگی بود.

او بیشتر برای نقاشی های آمریکایی های آفریقایی اش بیشتر شناخته شده بود، کار او شامل ژانرهای بسیاری بود، از جمله دریاها و پرتره. 

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، مادر سیاه پوست خدمتکار و فرزند کوچک اش

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، فال چای برای دختر عاشق

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، نامه نویسی برای پیرزن فالگیر

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، پیرمرد تنها و همدم آوازخوان

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، مادر و دردانه

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، بچه ها محو تماشای پرنده فالگیر در قفس

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، تفسیر فال فنجان چای

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، زن فالگیر در حال کف بینی خانم جوان

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، تفسیر فال تاروت

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، دختری درحال نوشتن نامه

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، مادر و جگر گوشه

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، زن سیاه پوست درحال گرفتن فال ورق برای دختر خانم غمگین

ادامه »
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی، تفسیر فال قهوه برای خانم اعیان

ادامه »