# تابلوهای نقاشی ژان لئون ژروم | Classic paintings of Jean Léon Gérôme

ژان لئون ژروم نقاش و تندیس‌گر مشهور فرانسوی است. طیف وسیع آثار هنری ژان لئون ژروم شامل نقاشی‌های تاریخی، اساطیر یونان باستان، شرق‌شناسی و چهره‌نگاری می‌شوند.

در این بخش بهترین آثار این هنرمند در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی آرناوت و سگش

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی زنان و اطعام کبوتران حرم

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی رقص سماع دراویش

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی عالیجناب خاکستری پوش

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی دیوژن گوشه نشین و سگ‌ها

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی مرد عرب و سگ‌های تازی در کویر

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی میدانگاه قتل عام مسیحیان رم

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی نتیجه دوئل شمشیربازان بالماسکه

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی جنگ والترها در لاله ها

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی ناپلئون در مقابل مجسمه ابولهول

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی بندر برده فروشان اعراب

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی کاروان عرب بیرون شهر ثروتمند مصر

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی نماز شکسته جنگاور مسلمان در بیابان

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی عصر تابستانی و دریاچه

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی سربازان مصری در عبور از کویر

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی بازیکنان شطرنج عربی و یونانی

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی موذن درحال دعوت نمازگذاران

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی ناپلئون در سفر به مصر

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی شورشیان و سرهای بریده در مقابل مسجد حسنین

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی دیوار ندبه اورشلیم

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی زن مصری حامل آب

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی نمایی از شهر مکه

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی مقبره امام حسین علیه السلام

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی نگهبان استاندارد

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی استاد سیاه پوست بادیه نشین

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی مراقب سگ هار (باراباس) باشید

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی نماز جماعت در مسجد

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی فروشنده پوست ببر

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی سیاه پوست غلام اعیان

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی بازار فرش فروشان

دکمه بازگشت به بالا
fa Lang