# مجموعه آثار کاراواجو | Caravaggio Artworks

ورود به صفحه معرفی هنرمند
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی سالومه و سر بریده سنت جان باپتیست

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی اینک انسان

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی نارسیس جوان که عاشق تصویر خود شد

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی لحظه مصلوب کردن سنت پیتر

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی درگذشت باکره

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی در مسیر دمشق

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی تشییع مسیح

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی داود و سر بریده جالوت

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی پسری با سبد میوه

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی انکار سنت پیتر و اصرار مامور

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی سان گیلرومو در حال نویسندگی

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی سنت فرانسیس در خلسه

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی نومیدی سنت توماس و آزار توسط مردم

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی جودی و سر بریدن هولوفرنس

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی غلام بچه‌های نوازنده

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی شام در امائوس

دکمه بازگشت به بالا
fa Lang