# مجموعه آثار کامی پیسارو | Pissarro Artworks

ورود به صفحه معرفی هنرمند
✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی غروب در بلوار مونمارتر پاریس

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی زن خدمتکار شستشو درحال استراحت

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی خودنگاره (سلفی) کامی پیسارو

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی پرتره پل سزان

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی صحبت درباره امور روزمره

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی بلوار مونمارتر پاریس در یک روز زمستانی

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی بلوار مونمارتر پاریس در صبح یک روز ابری

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی پل قدیمی چلسی

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی زندگی شهری در هوای بارانی

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی سیب و گلابی در زندگی

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی برداشت یونجه

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

دو زن خدمتکار در کنار دریای سنت توماس

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی دو زن جوان دهقان در حال استراحت

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی کمک به برداشت یونجه

✮ نقاشی کلاسیک | Classic Painting

تابلو نقاشی بلوار پر رفت و آمد در یک روز آفتابی فصل بهار

دکمه بازگشت به بالا
fa Lang