# تابلوهای نقاشی پیر آگوست رنوآر | Classic paintings of Pierre Auguste Renoir

پی‌یر آگوست رنوآر ‏Pierre Auguste Renoir‏ (۲۵ فوریه ۱۸۴۱ – ۳ دسامبر ۱۹۱۹) نقاش فرانسوی بود.
او در لیموژ فرانسه به دنیا آمد و از جوانی نقاشی را آغاز کرد. او بعدها به پاریس آمد و در آنجا نقاش‌خانه‌ای دایر کرد و به ترسیم صورت اشخاص اشتغال ورزید. حیات هنری او نخست تحت تأثیر هنر چینی بود. او سپس به سبک نقاشانی همچون سیسیلی و کلود مونه که از بنیانگذاران مکتب امپرسیونیسم در نقاشی بودند پیوست. این نقاشان درآثار خود سوژه‌های طبیعی وفضای آزاد را با نور و رنگ طبیعی انتخاب نمودند. آثار رنوار به آثار تابستانی معروف است و از شفافیت و نور و سایه‌روشن‌های روزهای تابستان برخوردار است.

او در سال ۱۸۴۱ به دنیا آمد. ابتدا به عنوان هنرمند تجاری و سپس چندین سال به عنوان نگهبان موزهٔ لوور پاریس کار کرد. در سال ۱۸۶۲ برای تحصیل نزد شارل گلیر رفت و در استودیو شخصی او با بازیل، کلود مونه و سیسلی آشنا شد و به عضویت گروه آنها درآمد. در سال ۱۸۷۰اولین طرح خود را کشید و از آن پس اغلب با مونه کار کرد.

از جوانی نقاشی را آغاز کرد. او بعدها به پاریس آمد و در آنجا نقاش‌خانه‌ای دایر کرد و به ترسیم صورت اشخاص اشتغال ورزید. حیات هنری او نخست تحت تأثیر هنر چینی بود. او سپس به سبک نقاشانی همچون سیسیلی و کلود مونه که از بنیانگذاران مکتب امپرسیونیسم در نقاشی بودند پیوست. این نقاشان درآثار خود سوژه‌های طبیعی و فضای آزاد را با نور و رنگ طبیعی انتخاب نمودند. آثار رنوار به آثار تابستانی معروف است و از شفافیت و نور و سایه‌روشن‌های روزهای تابستان برخوردار است.

وی در دومین، سومین و هفتمین دور نمایشگاه امپرسیونیسم همراه مونه و دیگر پیشگامان این مکتب نقاشی شرکت کرد و در طی سال‌های ۱۸۷۸ تا ۱۸۸۳ نمایشگاه‌هایی را به صورت انفرادی برپا کرد. در سال ۱۸۷۵، مشکلات مالی هنرمندان سبک امپرسیونیسم آنها را وادار به حراج آثار خود کرد. در سال ۱۸۹۰ برای آخرین بار در یک نمایشگاه گروهی همراه دیگر امپرسیونیستها شرکت کرد و مدال لژیون را نصیب خود کرد. رنوار با وجود ناراحتی‌های جسمانی که داشت تا آخر عمر به نقاشی کشیدن ادامه داد

این نقاش بزرگ فرانسوی پس از ۷۸ سال زندگی که ۹ سال آخر آن به گوشه نشینی بر اثر بیماری رماتیسم سپری شد، در ۱۷ دسامبر ۱۹۱۹ در فرانسه درگذشت.

رنوار بیش از خود اشیا به انعکاسات نور در اشیاء توجه داشت.
در این بخش بهترین آثار این هنرمند در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.

تابلوهای نقاشی کلاسیک

تابلو نقاشی، مادام و فرزندانش

نمایش »
تابلوهای نقاشی کلاسیک

تابلو نقاشی، میز ناهار در جشن قایقرانی

نمایش »
تابلوهای نقاشی کلاسیک

تابلو نقاشی، پیر رنوار درحال نقاشی کشیدن

نمایش »
تابلوهای نقاشی کلاسیک

تابلو نقاشی، پدر و دختر کنار دریاچه

نمایش »
تابلوهای نقاشی کلاسیک

تابلو نقاشی، مهمانی نجیب زادگان

نمایش »
تابلوهای نقاشی کلاسیک

تابلو نقاشی، دختری در حال شانه زدن

نمایش »
تابلوهای نقاشی کلاسیک

تابلو نقاشی، دو خواهر

نمایش »
تابلوهای نقاشی کلاسیک

تابلو نقاشی، زوج جوان

نمایش »
تابلوهای نقاشی کلاسیک

تابلو نقاشی، خانواده رنوار

نمایش »
تابلوهای نقاشی کلاسیک

تابلو نقاشی، دختری در حال دوختن

نمایش »
تابلوهای نقاشی کلاسیک

تابلو نقاشی، مادر و سرگرم کردن کودک

نمایش »
تابلوهای نقاشی کلاسیک

تابلو نقاشی، خانم های جوان در کنار پیانو

نمایش »
تابلوهای نقاشی کلاسیک

تابلو نقاشی، دختری در کنار تاب

نمایش »
تابلوهای نقاشی کلاسیک

تابلو نقاشی، دختری با گربه ای در بغل

نمایش »
تابلوهای نقاشی کلاسیک

تابلو نقاشی، دختری با آب پاش باغبانی

نمایش »