هنرمندان بازیساز

هنرمندان ایرانی

امیر حسین فصیحی

طراح و سازنده بازی های…

نمایش »
هنرمندان ایرانی

عماد رحمانی

نویسنده و کارگردان بازی های…

نمایش »
هنرمندان ایرانی

فرزام ملک آرا

نویسنده و کارگردان بازی های…

نمایش »
هنرمندان ایرانی

حسن کریمی قدوسی

نویسنده و کارگردان بازی های…

نمایش »
هنرمندان ایرانی

متین ایزدی

متن‌توضیحات

نمایش »
هنرمندان ایرانی

وهاب احمدوند

نویسنده و کارگردان بازی های…

نمایش »
هنرمندان ایرانی

فرهود فرمند

نویسنده و کارگردان بازی های…

نمایش »
هنرمندان ایرانی

سید علی سیدوف

نویسنده و کارگردان بازی های…

نمایش »
هنرمندان ایرانی

جابر اسدی

جابر اسدی متولد 1362 در…

نمایش »
هنرمندان ایرانی

شهاب میرزایی فراهانی

شهاب میرزائی فراهانی نویسنده، کارگردان،…

نمایش »