★ تجلی نقش و نگار | نمایشگاه آثار عارفه منتظری

برش سنگ کبود

ورود به نمایشگاه ❖…

ادامه »

ساحل صورتی – Pink Beach

ورود به نمایشگاه ❖…

ادامه »

گردش و تاب شیشه ای – برش سنگ

ورود به نمایشگاه ❖…

ادامه »

ساحل الماس – Diamond Beach

ورود به نمایشگاه ❖…

ادامه »

ماه – The Moon

ورود به نمایشگاه ❖…

ادامه »
دکمه بازگشت به بالا
fa فارسی
X