برپایی نمایشگاه مجازی صنایع‌دستی از سوی شورای جهانی صنایع‌دستی منطقه آسیا اقیانوسیه

به گزارش هنرآنلاین، بر اساس اعلامیه شورای جهانی صنایع‌دستی منطقه آسیا اقیانوسیه، نمایشگاه ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ‌دﺳﺘﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ۲۶ ژاﻧﻮﯾﻪ ۲۰۲۱ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ۷ ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه از سوی ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﻣﺒﺎی و ﺟﯿﭙﻮر ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار می‌شود.

این نمایشگاه مجازی در چند گروه‌های صنایع‌دستی ﭼﺮﻣﯽ، صنایع‌دستی ﺳﻔﺎﻟﯽ ﻭ ﺷﯿﺸﻪ‌ﺍﯼ، صنایع‌دستی ﭘﺎﺭﭼﻪ‌ﺍﯼ، ﺯﯾﻮﺭﺁﻻﺕ، صنایع‌دستی ﭼﻮﺑﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ‌ﺩﺳﺘﯽ ﻓﻠﺰﯼ، صنایع‌دستی ﮐﺎﻏﺬﯼ، ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺩﺳﺖ‌ﺳﺎﺯ برپا خواهد شد.

در اعلامیه شورای جهانی صنایع‌دستی آمده است: ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺯﺩﻩ می‌شود ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۱۵۰ ﻧﻤﺎﯾﺶ‌ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ‌ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ. ﺷﺮﮐﺖ‌ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺩﻫﻨﺪ، ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻔﺮﻭﺷﻨﺪ و همچنین ﺩﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻭ ﻭﺭﮎ‌ﺷﺎﭖ‌ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

در بخش ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻭ ﻣﻼﻗﺎﺕ‌ﻫﺎﯼ ﺁنلاﯾﻦ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻭ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭ نیز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﯿﻦ‌ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺍﺯ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﯿﺎ، ﮊﺍﭘﻦ، ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯼ ﻻﺗﯿﻦ، ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ، ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎ، ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ، ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭ ﮐﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺗﮏ‌ﻧﻔﺮﻩ ﺑﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﯽ‌ﺩﻫﺪ.

این رویداد به‌منظور گفت‌وگو ﻭ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺭﺍﻩ‌ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺭﺗﻘﺎی ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎﻥ ﻣﺘﻨﻮﻉ ازجمله ﺁﮊﺍﻧﺲ‌ﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻭﺑﯿﻨﺎﺭﻫﺎﯼ ﺁنلاﯾﻦ برگزار می‌شود. پیش‌بینی می‌شود ﺣﺪﻭﺩ ۶ هزار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۹۰ ﮐﺸﻮﺭ در بخش نماﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭ به‌صورت ﺁنلاﯾﻦ، شرکت کنند.

شورای جهانی صنایع‌دستی در این اعلامیه بابیان اینکه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ‌دﺳﺘﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ، ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬﺍﺭﺩﻥ، ﻋﺮﺿﻪ، ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ و ﺗﻮﻟﯿﺪﺍﺕ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ ﺣﻮﺯﻩ ﺻﻨﺎﯾﻊ‌ﺩﺳﺘﯽ است از علاقه‌مندان صنایع‌دستی دعوت کرده برای دیدن محصولات به وبسایت نمایشگاه مراجعه کنند.

 

برپایی نمایشگاه مجازی صنایع‌دستی از سوی شورای جهانی صنایع‌دستی منطقه آسیا اقیانوسیه

منبع: هنرآنلاین | http://honaronline.ir

این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on google
Share on telegram
Share on email
برای اطلاع از جدیدترین رویدادهای هنر و فرهنگ، همراه گالری لیلیت باشید.
روزنامه هنر رویدادهای هنری اخبار هنری گزارش‌های هنری نوآوری‌های هنری حراج هنری تئاتر و نمایش مد و لباس
💎 بنر تخفیف ویژه برگزاری نمایشگاه
اپلیکیشن
💎 بنر موزیکهای بیکلام
💎 بنر تماشاخانه
💎 بنر روزنامه هنر
💎 بنر نمایشگاه
💎 بنر کتابهای صوتی
💎 بنر مجله هنر
💎 بنر هنرآموز
تلگرام
برگزاری نمایشگاه «بوف کور؛ من و صادق خان هدایت» آثار نقاشی خانم حورا خاکدامن
برگزاری نمایشگاه «سنگ نگاره» آثار خانم وفا اکبری
برگزاری نمایشگاه «صدای سکوت» آثار عکاسی آقای احسان کاظمی
برگزاری نمایشگاه «ما» آثار مجسمه‌های آقای نصرالله رادش
برگزاری نمایشگاه «انسان منهای طبیعت» آثار نقاشی خانم هدی فیاضی پتگر
برگزاری نمایشگاه «آگاهی» آثار نقاشی خانم الهام طاهرى
برگزاری نمایشگاه «تازگی» آثار نقاشی خانم مرضیه رزاقی
برگزاری نمایشگاه «با من بیا» آثار سیاه قلم خانم مهرناز لامعی
برگزاری نمایشگاه «اقیانوس رنگ‌ها» آثار خانم فاطمه کریمی ریابی
برگزاری نمایشگاه «مفاهیم زندگی در هنر معاصر» آثار آقای رضا رحیمی لسکو
برگزاری نمایشگاه «گالری سیاه نقش» آثار آقای سیاوش هاشمی
برگزاری نمایشگاه «تصویری از طبیعت» آثار خانم حمیده وثوقی رهبری
اینستاگرام گالری لیلیت

اَپ لیلیت

دانلود اپلیکیشن لیلیت

با نصب اپلیکیشن لیلیت، به راحتی از امکانات لیلیت بهره‌مند شوید و از تخفیف‌ها و جدیدترین اطلاعیه‌ها باخبر باشید...

دانلود مستقیم