نقد و بررسی «تب» در دوشنبه‌های نقد تئاتر کانون ملی

 به گزارش هنرآنلاین، در این نشست که روز دوشنبه 10 مرداد در تالار مشاهیر تئاتر شهر با حضور جمعی از علاقه مندان برگزار شد، رضا آشفته، منتقد و پژوهشگر ضمن پرداختن به زندگی نویسنده تب، والاس شان آمریکایی گفت:« ما با یک نویسنده غیر متعارف از آمریکا همراه می شویم. کسی که خلاف آمد سیاست حاکم بر آمریکا نوشته و برخی از متن هایش هنوز در امریکا اجازه اجرا نگرفته اند و برخی هم پس از سالها از چنین امکانی برخوردار شده اند. او به لحاظ محتوایی و نه شکلی غیر متعارف است و در تب نیز باز بر این غیر متعارف بودن دارد اشاره می کند چنانچه نویسندگان دیگری همچون یوجین اونیل، تنسی ویلیامز، و آرتور میلر نیز هر یک به گونه ای بر جهان سرمایه چه به لحاظ نگاه جامعه شناسانه همانند اونیل و میلر و چه به لحاظ روان شناسانه همچون ویلیامز خرده گرفته اند و در جاهایی تابع سیاست حاکم بر آمریکا نبوده اند و مثال مرگ فروشنده میلر آشکارترین متن مخالف با سرمیه داری است که باعث تبعید این نویسنده از آمریکا به فرانسه شد. والاس شان نیز از پی این نویسندگان به نام بر آن است که غیرمتعارف بودنش را بنابر مطالعات تاریخی، فلسفی و اقتصادی اش مضاعف گرداند.»

درام سیاسی

علی جعفری، منتقد و مجری در این نشست گفت:« این متن جرا شده نسبت به متن اصلی والاس شان کم شده و بالاجبار به خاطر زمان نمایش کاهش یافته است. متن دچار سکون و سکوت  می شود. درام سیاسی آمریکا متهم به سطحی نگری است. در حالیکه نمایشنامه نویسان ما هیچ وقت مستقیم حرف نمی زنند. نظام اجتماعی و ارتباطی انسان ها شبیه استند آپ کمدین هاست. اگر دقت کنیم جامعه مذهبی کاتولیکی که جامعه ای سنتی است، نگران تغییر است. به همین خاطر ساحت سیاسی ممکن است در چنین شرایطی به خطر بیفتد. نمایشنامه چگونگی سرمایه داری و فقیر کردن دیگران را نشان می دهد. در حوزه اجرا تلاش کارگردان اینست که نمایش را تئاتری کند. اَکت های تئاتری در کار دیده می شود در حالیکه نمایشنامه چیز دیگری را می گوید. انسانی را توصیف می کند که جنسیتش مشخص نیست. به این دلایل از روح نمایش دور می شود به دلیل تئاتری شدنش.»

او افزود:« نمایش یک نمایش زنده است. هر کشوری که سرمایه داری را پیش می برد مبدا کار می تواند باشد. به دلیل این ابهامات برخی اوقات از روح نمایش دور می شود. وقتی اثر نیز مونولوگ اجرا می شود، کار بازیگر را بسیار دشوارتر می کند. تب نمایشنامه ای است که از اوج شروع می شود. این پارادوکس بین توان بازیگر و مدیریت برای اجرای هر شب کار  دشواری را رقم زده است.»

علی جعفری با تامید براینکه تئاتر تب نسبت به بقیه کارهای تئاتر شهر اتفاق بسیار مهمی است، گفت:«متن خیلی کم شده. بخاطر زمان استاندارد که بیشتر از آن مخاطب کشش ندارد حذف شده. خود نمایشنامه نویس سعی بر آن دارد که نمایشنامه را به دور از اجراهای تئاترهای متعارف اجرا کند. یعنی با بر هم زدن برخی چیزها از آکسسوار و… و فقط رفتن به سمت یک مونولوگ صرف آن را اجرا کند. او از هر روشی استفاده می کند که از هر چیزی که به سمت تئاتر رفتن می رود پرهیز کند. خود نمایشنامه نویس معتقد است که این اثر اصلا نمایشنامه نیست برای اینکه از ساختارهای معمول و مرسوم نمایشنامه نویسی تبعیت نمی کند. تلاش کارگردان اینست که قالب تئاتری بدان بدهد. در یک سالن مشخص اجرا می شود‌. دیگر آن که از ابزار صحنه استفاده می کند. در حالیکه به نظر می رسد اقتضای نمایشنامه چیز دیگری را می گوید. ما در یک فضای گنگ و مبهم هستیم. نمایشنامه نیز به دلیل اینکه به جای خاصی اشاره نمی کند، مبهم می نماید. حتی خود والاس شان در مصاحبه ای گفته است که پس از سفر به آمریکای لاتین و تاثیراتی که از آن مناطق گرفته است، شروع به نوشتن نمایش می کند. همین ابهام گویی به نظرم اثر را جذاب کرده است. چون توانسته جهانی فکر کند. هر کسی در هر نقطه از دنیا شاید بتواند با آن همزاد پنداری کند.»

سه اصل اساسی

رضا آشفته نیز با اشاره به سه محور اصلی برای اجرای یک تک گویی تاثیرگذارتر هستند گفت:« متن، بازیگر و نوآوری در اجرای مونولوگ بسیار موثرند. خانم کاکاخانی با انتخاب یک متن که رهاست و  دست کارگردان را برای گزینش بخش هایی از آن باز گذاشته، توانسته  با دراماتورژی متن دلخواهش را به صحنه بیاورد. انتخاب نادر فلاح نیز انتخاب شایسته ای است و با شناختی که از او داریم بازیگر تئاتری است که وقتی از سینما و تلویزیون به تئاتر برمی گردد می داند بودن در صحنه بسیار سخت و ناممکن است و با انجام تمرین های سخت از این مهم برمی آید چنانچه در اجرای تب نه تنها کم نمی گذارد که حضور تاثیرگذاری نیز برای اوج و فرودهای لازم در این متنی که بین رئالیسم و اکسپیرسیونیسم سرگردان است، خواهد داشت. سومین نگره موفقیت نیز به نوآوری در اجرا برمی گردد که خانم کاکاخانی توانسته به سمت تصویرسازی و در واقع فضاسازی برود و از همه عناصر لازم برای اجرای این مونولوگ بهره مند شود. چنانچه در ابتدا طراحی صحنه برایش مهم می شود که اعلب در اجراهای مونولوگ از این مهم چشم می پوشند و در این فضاهای چندگانه سعی می کند با بهره مندی از نور و صدا و موسیقی فضای خالی را پر کند و امکان بیشتری برای نادر فلاح ایجاد کند که بازی اش رونق و جلای بهتری بیابد. بنابراین نوآوری نیز عاملی برای سرپا نگهداشتن اجرا شده است.»

وی افزود:« این نمایش می تواند با مخاطب ایرانی رابطه بگیرد چون هم محتوا جهان شمول است و هم با طرح پرسش در مخاطب این حساسیت را در او برمی انگیزد که نسبت به نابرابری ها و بی عدالتی از خود شروع کند و اینکه چقدر حاضر است خودش نخستین گام را برای استقرار عدالت در جامعه بردارد بی آنکه ثروتمندان و صاحبان قدرت را عاملان بی عدالتی در نظر گیرد چون محتوا و بن مایه تب نیز چیزی مثل این است و به دنبال بازنگری در مسائل عمده حیاتی روی زمین است که از دیرباز گریبانگیر آدمها شده است.»

حرف جهانی

رویا کاکاخانی، کارگردان در این نشست گفت:«متن جذاب پیدا نشد. دنبال متنی بودم که حرفی یا دغدغه ای داشته باشد. جذابیت های نوشتاری، حرف جهانی و در کل اوضاع جهانی را نشان دهد. بررسی نمایشنامه در مورد نمایش یعنی تئاتری کردن نمایش و جنبه نمایشی اثر را حفظ کردیم. همچنین سعی در به روز کردن نمایش کردیم. ابتدا به شیوه های مختلف اجرا فکر می کردم. دیگران نیز به من می گفتند این متن جواب نمی دهد. خودم هم در ابتدا به مخاطب زیاد فکر نمی کردم و تماشاگر در اولویت نبود. میخواستم از تئاتر معمول فاصله گرفته شود و چون متن طوری بود که با مخاطب نمی توانستیم ارتباط داشته باشیم؛ به همین دلیل به سمت هر چه بیشتر تئاتری و اجرایی کردن متن توجه کردیم. اگر دقت کنیم متن به هیچ جا اشاره نمی کند. این اثر جهانی فکر می کند و جهانی بودن را حفظ می کند.»

در این نشست، همچنین نادر فلاح به ارائه نظراتی درباره بازی در نمایش تب پرداخت که در ابتدا با متن و این نوع کار موافق نبوده اما با چند بار خواندن تصمیم گرفته از پس این سختی احتمالی برآید و بعد تن به تمرین ها و تحلیل ها داده و در این کار سعی کرده که رضایت مخاطبان را تا حد امکان فراهم کند. شفقتی آهنگساز نیز به دو گزینه انتخابی و ساختگی در بین موسیقی کار پرداخت که بنابر تحلیل ها و تصاویری که نادر فلاح و کاکاخانی برایش توضیح داده اند، به راحتی به درک موسیقایی اثر رسیده و خیلی سریع آنچه باید را برای نمایش تب ساخته است.

منبع: هنرآنلاین | http://honaronline.ir
درج‌امتیاز

می‌توانید این صفحه رویداد اطلاعیه خبری را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on google
Share on telegram
Share on email

📅 برای اطلاع از جدیدترین رویدادهای عرصه هنر و فرهنگ ایران و جهان، همراه روزنامه هنر در گالری لیلیت باشید

روزنامه هنر رویدادهای هنری اخبار هنری گزارشهای هنری نوآوریهای هنری حراج هنری تئاتر و نمایش مد و لباس فیلمها و سریالها بازیهای ویدیویی
Ads 2

Ads 2

اپلیکیشن
💎 بنر تماشاخانه

💎 بنر تماشاخانه

💎 بنر مجله هنر

💎 بنر مجله هنر

💎 بنر روزنامه هنر

💎 بنر روزنامه هنر

💎 بنر کتابهای صوتی

💎 بنر کتابهای صوتی

💎 بنر موزیکهای بیکلام

💎 بنر موزیکهای بیکلام

💎 بنر هنرآموز

💎 بنر هنرآموز

💎 بنر نمایشگاه

💎 بنر نمایشگاه

تلگرام
برگزاری نمایشگاه «برگی نو (طبیعت نیشابور)» آثار نقاشی آقای عبدالله محمودی

برگزاری نمایشگاه «برگی نو (طبیعت نیشابور)» آثار نقاشی آقای عبدالله محمودی

برگزاری نمایشگاه «ما هیچ ما نگاه» آثار کالیگرافی خانم نرگس زارعی

برگزاری نمایشگاه «ما هیچ ما نگاه» آثار کالیگرافی خانم نرگس زارعی

برگزاری نمایشگاه «خواب رنگ‌ها» آثار خانم الناز عبدالهی نژاد

برگزاری نمایشگاه «خواب رنگ‌ها» آثار خانم الناز عبدالهی نژاد

برگزاری نمایشگاه «گنجه ی‌ هنر» آثار نقاشی خانم بنفشه اسداله زاده

برگزاری نمایشگاه «گنجه ی‌ هنر» آثار نقاشی خانم بنفشه اسداله زاده

برگزاری نمایشگاه «رقص سماع» آثار عکاسی خانم مهناز جعفری

برگزاری نمایشگاه «رقص سماع» آثار عکاسی خانم مهناز جعفری

برگزاری نمایشگاه گروهی «دفتری دیگر از ستاوند» آثار فائزه ولوجردی و نیلوفر وجدی

برگزاری نمایشگاه گروهی «دفتری دیگر از ستاوند» آثار فائزه ولوجردی و نیلوفر وجدی

برگزاری نمایشگاه «دریا و زندگی» آثار عکاسی خانم کتایون فرجی

برگزاری نمایشگاه «دریا و زندگی» آثار عکاسی خانم کتایون فرجی

برگزاری نمایشگاه «تصاویر پنهان» آثار نقاشی آقای یحیی صنعتی

برگزاری نمایشگاه «تصاویر پنهان» آثار نقاشی آقای یحیی صنعتی

برگزاری نمایشگاه «خاکم ایران» آثار نقاشی آقای احمدرضا زنگنه

برگزاری نمایشگاه «خاکم ایران» آثار نقاشی آقای احمدرضا زنگنه

برگزاری نمایشگاه «گیلان را باید زیست» آثار عکاسی خانم هاجر اسماعیل زاده پیربازاری

برگزاری نمایشگاه «گیلان را باید زیست» آثار عکاسی خانم هاجر اسماعیل زاده پیربازاری

برگزاری نمایشگاه «ترنم» آثار نقاشی خانم معصومه استادی

برگزاری نمایشگاه «ترنم» آثار نقاشی خانم معصومه استادی

برگزاری نمایشگاه «بیکران» آثار نقاشی خانم مریم منصوری

برگزاری نمایشگاه «بیکران» آثار نقاشی خانم مریم منصوری

اینستاگرام گالری لیلیت

اَپ لیلیت

دانلود اپلیکیشن لیلیت

با نصب اپلیکیشن لیلیت، به راحتی از امکانات لیلیت بهره‌مند شوید و از تخفیف‌ها و جدیدترین اطلاعیه‌ها باخبر باشید...

دانلود مستقیم