شنیدانه

گنجینه‌ای کوچک از بهترین پادکست‌های صوتی و موسیقی‌های بی‌کلام

هنر نوعی رستگاری است. ما را از خواستن یعنی درد و رنج، آزادی می‌بخشد و تصاویر زندگانی را دلربا می‌کند. “آرتور شوپنهاور”