ماه: آبان 1397

نمایشگاه برگزار شده

زریبار | نمایشگاه آثار کارتون و کاریکاتور عباس احمدی

ورود به نمایشگاه ❖ می‌توانید از این نمایشگاه دیدن فرمائید و دیگران را به این نمایشگاه دعوت نمائید ❖ بازدید…

ادامه »
✪ آثار هنرمندان ایرانی در نمایشگاه

کاریکاتور چهرە هنرمند کردستان عثمان هورامی

ورود به نمایشگاه ❖ می‌توانید از آثار این مجموعه دیدن فرمائید و دیگران را به این نمایشگاه دعوت نمائید ❖…

ادامه »
✪ آثار هنرمندان ایرانی در نمایشگاه

کاریکاتور چهرە هنرمند کردستان محمد ماملی

ورود به نمایشگاه ❖ می‌توانید از آثار این مجموعه دیدن فرمائید و دیگران را به این نمایشگاه دعوت نمائید ❖…

ادامه »
✪ آثار هنرمندان ایرانی در نمایشگاه

تابلو نقاشی جر و بحث

ورود به نمایشگاه ❖ می‌توانید از آثار این مجموعه دیدن فرمائید و دیگران را به این نمایشگاه دعوت نمائید ❖…

ادامه »
✪ آثار هنرمندان ایرانی در نمایشگاه

تابلو نقاشی مزرعە مین

ورود به نمایشگاه ❖ می‌توانید از آثار این مجموعه دیدن فرمائید و دیگران را به این نمایشگاه دعوت نمائید ❖…

ادامه »
✪ آثار هنرمندان ایرانی در نمایشگاه

تابلو نقاشی قانون

ورود به نمایشگاه ❖ می‌توانید از آثار این مجموعه دیدن فرمائید و دیگران را به این نمایشگاه دعوت نمائید ❖…

ادامه »
✪ آثار هنرمندان ایرانی در نمایشگاه

تابلو نقاشی کشتن کولبرها

ورود به نمایشگاه ❖ می‌توانید از آثار این مجموعه دیدن فرمائید و دیگران را به این نمایشگاه دعوت نمائید ❖…

ادامه »
✪ معرفی هنرمندان تئاتر، سینما و تلویزیون

معصومه بافنده

تخصص: هنرپیشه، بازیگر تئاتر ، سینما و تلویزیون

ادامه »
✪ معرفی هنرمندان تئاتر، سینما و تلویزیون

شیوا خنیاگر

تخصص: هنرپیشه، بازیگر تئاتر ، سینما و تلویزیون

ادامه »
✪ معرفی هنرمندان تئاتر، سینما و تلویزیون

مونا احمدی

تخصص: هنرپیشه، بازیگر تئاتر ، سینما و تلویزیون

ادامه »
✪ معرفی هنرمندان تئاتر، سینما و تلویزیون

شیما نیک پور

تخصص: هنرپیشه، بازیگر تئاتر ، سینما و تلویزیون، فیلم‌سازی و کارگردانی

ادامه »
✪ معرفی هنرمندان تئاتر، سینما و تلویزیون

فاطمه هاشمی

تخصص: هنرپیشه، بازیگر تئاتر ، سینما و تلویزیون

ادامه »
✪ معرفی هنرمندان تئاتر، سینما و تلویزیون

نسیم ادبی

تخصص: هنرپیشه، بازیگر تئاتر ، سینما و تلویزیون

ادامه »
✪ معرفی هنرمندان تئاتر، سینما و تلویزیون

شیما محمدی

تخصص: هنرپیشه، بازیگر تئاتر ، سینما و تلویزیون

ادامه »
✪ معرفی هنرمندان تئاتر، سینما و تلویزیون

دنیا مدنی

تخصص: هنرپیشه، بازیگر تئاتر ، سینما و تلویزیون، طراحی لباس

ادامه »
✪ معرفی هنرمندان تئاتر، سینما و تلویزیون

ریحانه پارسا

تخصص: هنرپیشه، بازیگر تئاتر ، سینما و تلویزیون، عکاسی

ادامه »
✪ معرفی هنرمندان تئاتر، سینما و تلویزیون

مهسا مهجور

تخصص: هنرپیشه، بازیگر تئاتر ، سینما و تلویزیون، نوازنده موسیقی

ادامه »
✪ معرفی هنرمندان تصویرگر

عباس احمدی

تخصص: کارتون و کاریکاتور، تصویرگر، نقاشی دیجیتال و…

ادامه »
نمایشگاه برگزار شده

طنازی‌های سنگ و چوب | نمایشگاه آثار هدی سادات موسوی

ورود به نمایشگاه ❖ می‌توانید از این نمایشگاه دیدن فرمائید و دیگران را به این نمایشگاه دعوت نمائید ❖ بازدید…

ادامه »
✪ آثار هنرمندان ایرانی در نمایشگاه

اثر حجمی، کلبه

ورود به نمایشگاه ❖ می‌توانید از آثار این مجموعه دیدن فرمائید و دیگران را به این نمایشگاه دعوت نمائید ❖…

ادامه »
دکمه بازگشت به بالا