ماه: اسفند ۱۳۹۵

آشنایی با سبک های نقاشی

سبک نقاشی، نئوکلاسیکیسم (Neoclassicism)

نوکلاسیسیسم یا نئوکلاسیکیسم یک جنبش…
آشنایی با سبک های نقاشی

سبک نقاشی، رئالیسم سوسیالیستی (Socialism Realism)

واقع‌گرایی سوسیالیستی یا رئالیسم سوسیالیستی…
آشنایی با سبک های نقاشی

سبک نقاشی، پوینتیلیسم (Pointillisme)

پوینتیلیسم به معنی نقطه‌چینی یا…
آشنایی با سبک های نقاشی

سبک نقاشی، کلاسیکیسم (Classicism)

کلاسیکیسم یا کلاسیسیسم جنبش هنری و…
آشنایی با سبک های نقاشی

سبک نقاشی، فوویسم (fauvisme)

فوویسم مکتب گروهی از نقاشان…
آشنایی با سبک های نقاشی

سبک نقاشی، فیوچریسم (Futurisme)

فیوچریسم یا فوتوریسم (به ایتالیایی Futurismo)…
آشنایی با سبک های نقاشی

سبک نقاشی، روکوکو (Rococo)

روکوکو اصطلاحی است در تاریخ…
آشنایی با سبک های نقاشی

سبک نقاشی، رمانتیسم (Romantisme)

رُمانتیسمیا رمانتیسیسم یا رمانتیسیزم عصری…
آشنایی با سبک های نقاشی

سبک نقاشی، پرسیژنیسم (Precisionism)

راست‌خط‌کاری یا پرسیژنیسم یک جنبش…
آشنایی با سبک های نقاشی

سبک نقاشی، دیوارنگاری (Graffiti)

واژه گرافیتی (دیوارنگاری) از واژه…
آشنایی با سبک های نقاشی

سبک نقاشی، مَنِریسم (Manierismo)

تَکَلُّف‌گرایی (یا شیوه‌گرایی یا مَنِریسم)…
آشنایی با سبک های نقاشی

سبک نقاشی، پیشارافائلی (Pre-Raphaelites)

انجمن برادری پیشارافائلی (The Pre-Raphaelite…
آشنایی با سبک های نقاشی

سبک نقاشی، استاکیسم (Stuckism)

استاکیسم یک جنبش هنری بین‌المللی…