🎞️ ویدیوها

  آموزش ساخت گردنبند‌های تخت با مفتول‌های ظریف و رزین اپوکسی

  آموزش ساخت گردنبند‌های تخت با مفتول‌های ظریف و رزین اپوکسی

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . چگونه با مفتول‌های ظریف و رزین اپوکسی گردنبند‌های تخت و زیبا بسازیم…
  آموزش ساخت آویزهای جواهر با رزین اپوکسی

  آموزش ساخت آویزهای جواهر با رزین اپوکسی

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . چگونه با رزین اپوکسی آویزهای جواهر بسازیم . . 📽 شما را…
  آموزش ساخت گل‌های خشک رزین شده تزئینی

  آموزش ساخت گل‌های خشک رزین شده تزئینی

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . چگونه با گل‌های خشک رزین شده اشیا تزئینی بسازیم . . 📽…
  آموزش ساخت گوشواره و زیور آلات رزین اپوکسی

  آموزش ساخت گوشواره و زیور آلات رزین اپوکسی

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . چگونه با رزین اپوکسی گوشواره و زیور آلات بساز.یم . 📽 شما…
  آموزش ساخت زیرو آلات با مفتول و رزین اپوکسی

  آموزش ساخت زیرو آلات با مفتول و رزین اپوکسی

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . چگونه با مفتول و رزین اپوکسی زیور آلات بسازیم . . 📽…
  آموزش ساخت ظرف زیبا با پوست پسته و رزین اپوکسی

  آموزش ساخت ظرف زیبا با پوست پسته و رزین اپوکسی

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . چگونه با پوست پسته و رزین اپوکسی ظرف زیبا بسازیم . .…
  آموزش ساخت چشمه آب شگفت انگیز در خانه

  آموزش ساخت چشمه آب شگفت انگیز در خانه

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . چگونه در خانه آبشار و چشمه بسازیم . . 📽 شما را…
  آموزش ساخت جام چوبی با استفاده از نارگیل و رزین اپوکسی

  آموزش ساخت جام چوبی با استفاده از نارگیل و رزین اپوکسی

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . چگونه با استفاده از نارگیل و رزین اپوکسی جام چوبی بسازیم .…
  آموزش ساخت جواهرات با رزین اپوکسی

  آموزش ساخت جواهرات با رزین اپوکسی

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . چگونه با رزین اپوکسی جواهرات بسازیم . . 📽 شما را به…
  آموزش ساخت جواهرات با چوب و رزین اپوکسی

  آموزش ساخت جواهرات با چوب و رزین اپوکسی

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . چگونه با چوب و رزین اپوکسی جواهرات زیبا و دلخواه بسازیم .…
  آموزش ساخت مدادرنگی‌های توپی با رزین و اپکسی

  آموزش ساخت مدادرنگی‌های توپی با رزین و اپکسی

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . چگونه با رزین و اپکسی مدادرنگی‌های توپی بسازیم . . 📽 شما…
  آموزش ساخت بطری زیبا و خلاقانه با تکه‌های CD یا DVD بازیافتی

  آموزش ساخت بطری زیبا و خلاقانه با تکه‌های CD یا DVD بازیافتی

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . چگونه با تکه‌های CD یا DVD بازیافتی بطری زیبا و خلاقانه بسازیم…
  آموزش ساخت کاسه چندبعدی با تکه‌های چوب و رزین اپوکسی

  آموزش ساخت کاسه چندبعدی با تکه‌های چوب و رزین اپوکسی

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . چگونه با تکه‌های چوب و رزین اپوکسی کاسه چندبعدی بسازیم . .…
  آموزش ساخت کاردستی‌های ساده و خلاقانه در خانه

  آموزش ساخت کاردستی‌های ساده و خلاقانه در خانه

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . چگونه کاردستی‌های ساده و خلاقانه در منزل بسازیم . . 📽 شما…
  آموزش ساخت درخت کوچک کریسمس با کاج و رزین اپوکسی

  آموزش ساخت درخت کوچک کریسمس با کاج و رزین اپوکسی

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . چگونه با کاج و رزین اپوکسی درخت کوچک کریسمس بسازیم . .…
  آموزش ساخت قاب گوشی خلاقانه و دلخواه با رزین اپوکسی

  آموزش ساخت قاب گوشی خلاقانه و دلخواه با رزین اپوکسی

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . چگونه با رزین اپوکسی قاب گوشی خلاقانه بسازیم . . 📽 شما…
  آموزش ساخت گلدان با تکه‌های چوب و رزین اپوکسی

  آموزش ساخت گلدان با تکه‌های چوب و رزین اپوکسی

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . چگونه با تکه‌های چوب و رزین اپوکسی گلدان بسازیم . . 📽…
  آموزش ساخت دست‌های آویز دیواری

  آموزش ساخت دست‌های آویز دیواری

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . چگونه دست‌های آویز دیواری بسازیم . . 📽 شما را به تماشا…
  آموزش ساخت چراغ خواب پلاسمایی ماندگار

  آموزش ساخت چراغ خواب پلاسمایی ماندگار

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . چگونه چراغ خواب پلاسمایی با ماندگاری بالا بسازیم . . 📽 شما…
  آموزش ساخت زیروآلات چشم با رزین اپوکسی

  آموزش ساخت زیروآلات چشم با رزین اپوکسی

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . چگونه با رزین اپوکسی زیو رآ لات چشم بسازیم . . 📽…
  آموزش ساخت زیورآلات با رزین اپوکسی

  آموزش ساخت زیورآلات با رزین اپوکسی

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . چگونه با رزین اپوکسی زیورآلات بسازیم . . 📽 شما را به…
  آموزش ساخت تنگ نهنگ‌ها با رزین اپوکسی

  آموزش ساخت تنگ نهنگ‌ها با رزین اپوکسی

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . چگونه با رزین اپوکسی تنگ نهنگ‌ها را بسازیم . . 📽 شما…
  آموزش ساخت آبشار در تنگ با رزین اپوکسی

  آموزش ساخت آبشار در تنگ با رزین اپوکسی

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . چگونه با رزین اپوکسی در تنگ آبشار بسازیم . . 📽 شما…
  آموزش طراحی و ساخت تبر والرین شیشه اژدها با رزین اپوکسی

  آموزش طراحی و ساخت تبر والرین شیشه اژدها با رزین اپوکسی

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . چگونه با رزین اپوکسی تبر والرین شیشه اژدها طراحی کنیم و بسازیم…
  آموزش ساخت چراغ خواب گلدار با رزین اپوکسی

  آموزش ساخت چراغ خواب گلدار با رزین اپوکسی

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . چگونه با رزین اپوکسی چراغ خواب گلدار بسازیم . . 📽 شما…
  آموزش ساخت آبشار کوچک زیبا با قوطی وایتکس

  آموزش ساخت آبشار کوچک زیبا با قوطی وایتکس

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . چگونه با قوطی وایتکس آبشار کوچک زیبا بسازیم . . 📽 شما…
  آموزش ساخت آبشار کوچک دکوری

  آموزش ساخت آبشار کوچک دکوری

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . چگونه آبشار کوچک دکوری بسازیم . . 📽 شما را به تماشا…
  آموزش ساخت گلدان‌های خلاقانه و کوچک سیمانی

  آموزش ساخت گلدان‌های خلاقانه و کوچک سیمانی

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . چگونه گلدان‌های خلاقانه و کوچک سیمانی بسازیم . . 📽 شما را…
  آموزش ساخت گل رز داخل شیشه عمر دیو و دلبر

  آموزش ساخت گل رز داخل شیشه عمر دیو و دلبر

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . چگونه یک گل رز را درداخل شیشه گذاشته و شیشه عمر دیو…
  آموزش ساخت تخم مرغ جادویی با اپوکسی رزین

  آموزش ساخت تخم مرغ جادویی با اپوکسی رزین

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . چگونه با اپوکسی رزین تخم مرغ جادویی بسازیم . . 📽 شما…
  دکمه بازگشت به بالا
  fa Lang